Recent News

Categories:
Tor Martin Austad

Når biologien får velge yrke

Hvilke yrker vil kvinner og menn velge hvis de står fritt? Ikke kjønnstypisk, i følge kjønnsforskerne.

Les mer 0 kommentarer
Tor Martin Austad

Hvorfor få menn, men færre kvinner når toppen

Selv i et likestilt samfunn velger ikke alltid kvinner og menn det samme. Noe av svaret på hvorfor det er slik kan ligge i evolverte preferanser.

Les mer 0 kommentarer
Tor Martin Austad

Når vitenskap blir personlig

De fleste godtar evolusjonære forklaringer på dyrs adferd. Men hvorfor er vi så motvillige til å akseptere de samme forklaringene på menneskets adferd, selv om den følger de samme mønstrene?

Les mer 0 kommentarer
Vibeke Ottesen

Mobbing er menneskelig

Evolusjonspsykologiske perspektiv anerkjenner at mobbing gir individet sosiale fordeler, og gir et nytt syn på hvordan mobbing likevel kan forebygges.

Les mer 0 kommentarer
Håvard Hegdal

Myten om den ufarlige ulven

Ulven er en av de opprinnelige artene i norsk natur, og som del av landskapet har den dype kulturhistoriske røtter. Men ulven er også et rovdyr, og slike lever av å drepe. Så hva gjør vi da, når vi likevel ønsker å leve side om side?

Les mer 0 kommentarer
Vibeke Ottesen

Grunnen til at kvinner ikke kan tåle såpass

Evolusjonspsykologien gir svar på hvorfor uønskede, seksualiserte meldinger oppleves støtende av kvinner og hvorfor menn ikke skjønner det.

Les mer 0 kommentarer
Jens Andreas Huseby

Det gode hatet

Innvandringsdebatten er sterkt polarisert og bringer fram det verste i oss. Skjellsord og trusler kommer fra alle kanter. Vi oppfører oss som mennesket har gjort i uminnelige tider og allierer oss med andre «gode». Men denne «godheten» kan være farlig for andre – og for samfunnet vårt.

Les mer 0 kommentarer
Vibeke Ottesen

Steinaldersinn i samfunnsdebatten, del to

Når menn tar sitt steinaldersinn inn i debatter, kan de oppleve det som like blodig og alvorlig som de gamle stammekrigene.

Les mer 0 kommentarer