Vibeke Ottesen

Mine faglige interesser er kjønns- og aldersforskjeller i antisosial og kriminell atferd. For å forstå disse forskjellene integrerer jeg kunnskap fra de biologiske og de samfunnsvitenskapelige fagene.

Jeg har mastergrader i både kriminologi og psykologi, og arbeider for tiden med min doktorgradsavhandling som omhandler drap i nære relasjoner i Norge.

Jeg er opptatt av å gjøre min fagkunnskap tilgjengelig, og har de siste seks årene blant annet holdt foredrag for ulike grupper studenter og faglige aktører, drevet bloggen biososial.org og er også på twitter som @biososial.

Ta gjerne kontakt med meg på e-post vibeke@darwinist.wpengine.com

Siste innlegg
Vibeke Ottesen

Mobbing er menneskelig

Evolusjonspsykologiske perspektiv anerkjenner at mobbing gir individet sosiale fordeler, og gir et nytt syn på hvordan mobbing likevel kan forebygges.

Les mer 0 kommentarer
Vibeke Ottesen

Grunnen til at kvinner ikke kan tåle såpass

Evolusjonspsykologien gir svar på hvorfor uønskede, seksualiserte meldinger oppleves støtende av kvinner og hvorfor menn ikke skjønner det.

Les mer 0 kommentarer
Vibeke Ottesen

Steinaldersinn i samfunnsdebatten, del to

Når menn tar sitt steinaldersinn inn i debatter, kan de oppleve det som like blodig og alvorlig som de gamle stammekrigene.

Les mer 0 kommentarer
Vibeke Ottesen

Skal man forstå mennesket, må man forstå at mennesket er et produkt av evolusjon

Dette må norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner anerkjenne – og ansette deretter.

Les mer 0 kommentarer
Vibeke Ottesen

Evolvert empati og politiske poeng

Det er et vitenskapelig spørsmål om menneskets ønske om å hjelpe er evolvert. Det er et politisk spørsmål om Norge bør ta imot flyktninger.

Les mer 0 kommentarer
Vibeke Ottesen

Steinaldersinn i samfunnsdebatten

Kvinner er fra Venus, menn er fra Mars. Da er det ikke rart det går galt når de møtes i samfunnsdebatten.

Les mer 0 kommentarer
Vibeke Ottesen

Uten trusselen om guds harme, ville du begå drap?

Det skremmer meg når noen sier de ville begå drap dersom deres tro på en fiktiv gud rokkes ved. Heldigvis skal det mer til for de fleste av oss.

Les mer 0 kommentarer
Vibeke Ottesen

Meningsfylte drapskategorier

Debatten om hvordan vi skal forebygge drap i Norge begynner med å identifisere meningsfylte drapskategorier.

Les mer 0 kommentarer
Vibeke Ottesen

Man kan ikke fortrenge noe som man aldri har visst

Hvorfor er det slik at mødre som dreper sine nyfødte barn ikke visste at de var gravide? Den rådende tolkningen har vært psykodynamisk og fremholdt at det bunner i en patologisk fortrengning av graviditeten. En evolusjonære forståelse av naturlige reproduktive konflikter mellom mor og foster er nok mer riktig.

Les mer 0 kommentarer
Vibeke Ottesen

Partnerdrap i et likestillingsland er ikke et paradoks

Det at kvinner blir drept av sine partnere har blitt kalt “et paradoks i likestillingslandet Norge”. Men premissene for å kalle dette drapsmønsteret et paradoks er feilaktige.

Les mer 2 kommentarer